Články

Otevřený dopis soudu: řízení o omezení svéprávnosti lze zahájit i z moci úřední

18.07.2022
ÚVODEM Ačkoli od účinnosti zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, uplynula již delší doba,...
ČÍST DÁL ⟶

Rezervační poplatky a smluvní pokuta – evergreeny ve starší a novější judikatuře

26.04.2022
Rezervační smlouva, rezervační poplatek, smluvní pokuta, součinnost, změna názoru zájemce, hořké jednání, soud. To vše jsou evergreeny zvláště na horkém...
ČÍST DÁL ⟶

Svěřenské fondy u soudů: co nám za poslední rok judikatura říká?

07.10.2021
Uplynulých dvanáct měsíců přineslo zajímavá rozhodnutí v oblasti svěřenských fondů. Která to jsou? A kam judikatura spěje? Výběr těch nejdůležitějších...
ČÍST DÁL ⟶

Zmatky při zavádění nové evidence skutečných majitelů aneb člověk míní, IT systém mění

30.08.2021
Praní špinavých peněz a opatření proti němu, také známé pod označením AML, evidence skutečných majitelů, povinné osoby a hrozící sankce....
ČÍST DÁL ⟶

Novela zákona o místních poplatcích (č. 278/2019 Sb.)

01.11.2019
Dlouho avizovaná novela zákona o místních poplatcích již byla publikována ve Sbírce zákonů a účinnosti nabývá již 1. 1. 2020....
ČÍST DÁL ⟶

Zajímavost z Kalifornie: dětští herci, trusty a Coogan Act

10.08.2019
Jak souvisí Addamsova rodina, Kalifornie, utráciví rodiče a institut trustu? Okradený strýc Fester Strýček Fester z Addamsovy rodiny má – nepřímo...
ČÍST DÁL ⟶

Některá rozhodnutí ve věcech svěřenských fondů

22.04.2019
Od zavedení svěřenských fondů do českého právního řádu uplynulo více než pět let. To je dostatečně dlouhá doba na to,...
ČÍST DÁL ⟶

Registrace svěřenského fondu

19.02.2017
První novela občanského zákoníku, zákon č. 460/2016 Sb. (dále jen „novela“), přináší zásadní změnu do úpravy svěřenských fondů. Od účinnosti novely...
ČÍST DÁL ⟶

Krácení práv věřitelů prostřednictvím svěřenského fondu: Jak rozhodl soud u prvního případu v Česku?

15.02.2017
Krajský soud v Českých Budějovicích vydal rozsudek k pravděpodobně prvnímu případu v České republice, kdy se dlužnice pokusila využít svěřenský...
ČÍST DÁL ⟶

Covid vs. rakouská ústavnost – 3 rozhodnutí

19.07.2020
Náš jižní soused také přijal v různé podobě opatření proti šíření koronaviru. Některá byla „na hraně“ a zabýval se jimi rakouský Ústavní soud. Co si vídeňský strážce ústavnosti myslí o vyloučení náhrady za omezení podnikání? Jak posoudil rozdílnou úpravu pro srovnatelné obchody?
ČÍST DÁL ⟶