Z právního světa

Otevřený dopis soudu: řízení o omezení svéprávnosti lze zahájit i z moci úřední

18.07.2022
ÚVODEM Ačkoli od účinnosti zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, uplynula již delší doba,...
ČÍST DÁL ⟶

Rezervační poplatky a smluvní pokuta – evergreeny ve starší a novější judikatuře

26.04.2022
Rezervační smlouva, rezervační poplatek, smluvní pokuta, součinnost, změna názoru zájemce, hořké jednání, soud. To vše jsou evergreeny zvláště na horkém...
ČÍST DÁL ⟶

Covid vs. rakouská ústavnost – 3 rozhodnutí

19.07.2020
Náš jižní soused také přijal v různé podobě opatření proti šíření koronaviru. Některá byla „na hraně“ a zabýval se jimi rakouský Ústavní soud. Co si vídeňský strážce ústavnosti myslí o vyloučení náhrady za omezení podnikání? Jak posoudil rozdílnou úpravu pro srovnatelné obchody?
ČÍST DÁL ⟶

Krizová opatření a náhrada škody – opatrný výklad

24.03.2020
Mezi podnikateli postiženými současnou situací se množí diskuse, zda bude možné po státu požadovat náhradu škody související s krizovými opatřeními. Často se zmiňuje...
ČÍST DÁL ⟶

Tokeny nad mladým Rýnem aneb zákon o tokenech v Lichtenštejnsku

30.01.2020
[1] Lichtenštejnské knížectví přijalo s účinností ke dni 1. 1. 2020 zákon, kterým vykročilo vstříc (krypto) budoucnosti. Tento článek představuje Gesetz über Token und...
ČÍST DÁL ⟶

Novela zákona o místních poplatcích (č. 278/2019 Sb.)

01.11.2019
Dlouho avizovaná novela zákona o místních poplatcích již byla publikována ve Sbírce zákonů a účinnosti nabývá již 1. 1. 2020....
ČÍST DÁL ⟶