O mně

Advokát jsem od roku 2016. Samostatnou praxi mám od roku 2020.

Dokážu si poradit s přípravou i těch nejkomplexnějších právních dokumentů a soudních podání. Jsem systematik, který udrží směr i v dlouhodobém projektu. Neodradí mě mravenčí práce, časová náročnost ani složitost případu.

Ve prospěch klientů aplikuju nejen své zkušenosti ze zavedených advokátních kanceláří, ale hlavně své hodnoty: věcnost, diskrétnost a pochopení.


Jak pracuju

Můj přístup je věcný, zaměřený na fakta a řešení problému. Proto u mě případ začíná kladením otázek, abych si zajistil hluboké porozumění věci. Předložím vám varianty řešení včetně objektivního posouzení pozitiv a negativ.

Jako advokát vás mohu zastupovat u soudu, rád však navrhnu dohodu tam, kde by spor nebyl efektivním řešením. I to je součástí mých služeb – schopnost rozpoznat, kdy smírčí krok ušetří klientovi čas, finance a starosti.


Profesní zkušenosti

Občanské, obchodní, pracovní
a správní právo

Mám rozsáhlé zkušenosti s občanským, obchodním, pracovním a správním právem. Dlouhodobě zastupuji klienty před soudy a správními orgány.

Všechny oblasti soukromého práva

Vedle sporů poskytuji poradenství ve všech oblastech soukromého práva, zejména při přípravě smluv, zakládání a chodu společností a průběžné právní podpoře podnikatelů a projektů.

Poradenství malým a středně velkým firmám

Specializuji se na poradenství malým a středně velkým podnikatelům, včetně plánování a přípravy jejich expanze na zahraniční trhy nebo vytvářením kompletních dokumentů pro jejich činnost.

Stavebnictví

Mám zkušenosti s přípravou a vymáháním smluv o dílo v oboru stavebnictví, složitými nemovitostními obchody i se zajištěním valných hromad a změn v právnických osobách.

Svěřenské fondy

Jsem odborník na svěřenské fondy, mezigenerační předání a správu majetku. Této oblasti jsem se začal věnovat jako jeden z prvních v České republice, tématu jsem věnoval i svou rigorózní práci a do dnešní doby jsem byl u založení více než 90 rodinných a charitativních svěřenských fondů.


Rozhodce

V roce 2021 jsem byl zapsán na seznam rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře. Při řešení sporů jsem připraven uplatnit svou odbornost zejména v oboru svěřenských fondů a stavebnictví.

Jazyky

Právní služby poskytuji bez omezení v českém, anglickém a německém jazyce.

Komunikovat můžeme dále španělsky, polsky a italsky.