Všechny články

Katastrální vyhláška a svěřenské fondy – nenápadná, ale pozitivní změna

15.02.2023
Katastrální vyhláška je technický předpis, který často zůstává stranou advokátní veřejnosti. Poslední změna si však zaslouží pozornost všech, kteří mají...
ČÍST DÁL ⟶

Odstranění majetku a svěřenský fond – a stopka od Nejvyššího soudu

26.12.2022
Nejvyšší soud nedávno přijal do své sbírky usnesení, které jednoznačně rozptyluje jeden z mylných dojmů váznoucí na svěřenských fondech. Jedná se...
ČÍST DÁL ⟶

Otevřený dopis soudu: řízení o omezení svéprávnosti lze zahájit i z moci úřední

18.07.2022
ÚVODEM Ačkoli od účinnosti zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, uplynula již delší doba,...
ČÍST DÁL ⟶

Rezervační poplatky a smluvní pokuta – evergreeny ve starší a novější judikatuře

26.04.2022
Rezervační smlouva, rezervační poplatek, smluvní pokuta, součinnost, změna názoru zájemce, hořké jednání, soud. To vše jsou evergreeny zvláště na horkém...
ČÍST DÁL ⟶

Svěřenské fondy u soudů: co nám za poslední rok judikatura říká?

07.10.2021
Uplynulých dvanáct měsíců přineslo zajímavá rozhodnutí v oblasti svěřenských fondů. Která to jsou? A kam judikatura spěje? Výběr těch nejdůležitějších...
ČÍST DÁL ⟶

Zmatky při zavádění nové evidence skutečných majitelů aneb člověk míní, IT systém mění

30.08.2021
Praní špinavých peněz a opatření proti němu, také známé pod označením AML, evidence skutečných majitelů, povinné osoby a hrozící sankce....
ČÍST DÁL ⟶

Antonio Burgos – Gatos sin fronteras (překlad první kapitoly)

19.02.2021
Tentokráte přináším článek neprávní: překlad první kapitoly knihy španělského autora A. Burgose Gatos sin fronteras. Kniha česky dosud nevyšla; autor...
ČÍST DÁL ⟶

Covid vs. rakouská ústavnost – 3 rozhodnutí

19.07.2020
Náš jižní soused také přijal v různé podobě opatření proti šíření koronaviru. Některá byla „na hraně“ a zabýval se jimi rakouský Ústavní soud. Co si vídeňský strážce ústavnosti myslí o vyloučení náhrady za omezení podnikání? Jak posoudil rozdílnou úpravu pro srovnatelné obchody?
ČÍST DÁL ⟶

Krizová opatření a náhrada škody – opatrný výklad

24.03.2020
Mezi podnikateli postiženými současnou situací se množí diskuse, zda bude možné po státu požadovat náhradu škody související s krizovými opatřeními. Často se zmiňuje...
ČÍST DÁL ⟶

Tokeny nad mladým Rýnem aneb zákon o tokenech v Lichtenštejnsku

30.01.2020
[1] Lichtenštejnské knížectví přijalo s účinností ke dni 1. 1. 2020 zákon, kterým vykročilo vstříc (krypto) budoucnosti. Tento článek představuje Gesetz über Token und...
ČÍST DÁL ⟶