JUDr. Dominik Fojtů

advokát

O mně

Advokacii se věnuji od složení advokátních zkoušek v roce 2016. Titul JUDr. jsem získal v roce 2015.

Soustředím se na problematiku svěřenských fondů a správu rodinného majetku.

Dále vykonávám všeobecnou praxi. Věnuji se právu obchodnímu s důrazem na problematiku smluv o dílo a právu občanskému, ať už jde o přípravu smluv, nebo zastupování před soudem.

Už svým založením věřím v umění dohody. Avšak neméně rád budu Vaším zastáncem ve sporu, od vymáhání pohledávky po prosazení nezbytné cesty.

Rád spolupracuji i na dlouhodobých projektech. Dosavadní zkušenosti mě naučily doslova žít s klientem, jeho cíli a starostmi.

Snažím se porozumět Vašim problémům a záměrům. Jen tak bude právní rada úplná a laděná na míru Vašim potřebám.

Pro úplnost nabízím rovněž svůj životopis.

„S rozvahou, k cíli.“

Co Vám nabízím?

Poskytuji poradenství ve věcech občanského práva. Poradím s každodenními starostmi. Při přípravě smluv nebo při vyjednávání, stejně jako v dědických věcech nebo otázkách. Včetně zastupování před soudy.

V obchodních otázkách Vás podpořím v transakcích i při založení a chodu společností.

Zejména se specializuji na:

Svěřenské fondy

Zařídím Vám zřízení a registraci. Poradím při problémech v životě fondu.
Více informací naleznete zde.

Stavebnictví

Připravím smlouvy s investory i dodavateli, poradím s rozložením rizika a uplatněním nároku.

Nemovitosti

Zbavím Vás potíží s koupí, prodejem, stavebním řízením nebo se zřízením cesty.

Investice & joint venture

Poradím při zakládání podniku, při vytváření konsorcií nebo při vstupu investora.

Články, rozhovory, práce

Níže naleznete ukázky mé publikační činnosti.

Ceny za právní služby

Cena odráží náročnost a typ poskytované služby. Nabízím:

  • hodinovou sazbu, obvykle mezi 1.500 a 2.500,- Kč bez DPH
  • paušální částku pro balíček služeb nebo pro jednorázovou spolupráci (typicky při revizi nebo vytvoření smlouvy či při pořízení/prodeji nemovitosti)
  • podílovou odměnu (tehdy je odměnou například část vysouzené částky)

Cena je vždy individuální. Pro dlouhodobou spolupráci můžeme sjednat zvláštní podmínky.