Disputes

Sporné záležitosti řeším věcně a s rozvahou. Na základě analýzy vyhodnotím situaci a zastoupím vás v občanských, obchodních i správních sporech.